Toghtar coiste LCPG go daonlathach gach ceithre bliana, leis an bhord reatha i bhfeidhm ó 2019-2023, agus le ionadaíocht ón chúig mhórcheantar i bparóiste Ghleann Cholm Cille; na Málainne, na Mínte, Teileann, An Caiseal & An Charraig.

The LCPG is democratically elected every four years, with the current board in place from 2019-2023, and with area representation from each of the five areas in the parish; Na Málainne, Na Mínte, Teileann, An Caiseal & An Charraig. 


Seo a leanas na hionadaithe atá ar an bhord reatha:

The current ten member group includes:

  • An Mhálainn Mhóir/
    An Mhálainn Bhig:
Caitríona Nic Seoin / Ruaidhrí Uá Cuirrín
  • An Charraig:
Pádraig Mac Giolla Chearra / Séamus Ó Beirne
  • An Caiseal: 
Sarah Ní Rabhartaigh / Canónach Proinsias Mac an tSaor
  • Mín an Aoire/Na Mínte: 
Mairead Uí Dhochartaigh / Ruaidhrí Ó Domhnaill
  • Teileann:
Aidan Ó hEochaidh / Barra Mac Seáin


Bunaíodh Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille mar scátheagraíocht fhorbartha do pharóiste Ghleann Cholm Cille in 1998, le forbairt shóisialta, chultúrtha, eacnamaíochta agus oideachasúil an pharóiste a chur chun tosaigh.

With the social, cultural, economic and educational development of the Glencolmcille parish to the fore, Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille (LCPG) was established as an umbrella community development group for the area in 1998.

 

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta le stádas carthanachta muid, agus cuireann muid réimse togra ar bun faoi stiúir na fochoistí seo a leanas;

A company limited by guarantee with charitable status, LCPG implements a range of projects under the stewardship of the following sub-groups;

 

  

   

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

An Mhálainn Mhóir, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall, F94 TN35 

Foireann Oibre: 
Oifigeach ForbarthaDonna Ní Ghallchobhair 
Oigifeach Pleanála Teanga Iardheisceart Thír Chonaill: Aisling Ní Churraighín
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 083 0250509

Co Registration No: 402925 Charity No: CHY 17325