Tá an Lár Chomhairle ag cuir plean stratéiseach 5 bliana le chéile don pharóiste, agus ba mhaith leo do moltaí a chloisteáil. Tugtar cuireadh duit é a dhéanamh ar aon cheann de na bealaí is oiriúnach duit:
 
1. Fríd cruinniú poiblí i Seanscoil na Carraige @ 7.30pm, 9ú Samhain
2. Trí cuairt a thabhairt ar ár n-oifig úr ar an Caiseal, F94 VY43 (in aice le teach Gerry Mac Giolla Easpuig), ar an 9ú nó 10ú Samhain idir 10am-5pm
3. Nó trí foirm arlíne a scaipfear trí na meáin sosialta/ ríomhphost i mí na Samhna, féach thíos.
Cuirfear fáilte mhór roimh do rannphairtíocht agus moltaí.
Go raibh maith agaibh
 
The Lár Chomhairle are preparing a 5 Year strategic work-plan for the Glencolmcille parish and would like you to have you’re say. You are invited to do so in any one of the ways most suit you -
 
Through a public meeting in Seanscoil na Carraige at 7.30pm on 9th November
By visiting their new office in Caiseal, F94 VY43 (beside Gerry Gillespie’s) on the 9th/10th Nov. between 10-5pm
or, through an online form, see below, which will be circulated through social media / email in November.
Your contribution and participation will be very welcome. Go raibh maith agaibh.